Selskabsmeddelelse 4 – 2008

Erhvervelsen af BioFund Management OY er endelig – en af Nordens førende forvaltere inden for Life Science

Erhvervelsen af BioFund Management Oy (BioFund) er endelig. BioFund vil indgå i Capinordic Koncernen som et datterselskab, og Capinordic får hermed et landemærke inden for investering og udbud af Life Science produkter.

BioFund er porteføljeforvalter for en række Life Science venture fonde, med et samlet tilsagn på EUR 200 mio. BioFund har gennem disse venture fonde investeret i 47 selskaber primært i Norden, men også i resten af Europa og Nordamerika. Den nuværende portefølje omfatter 18 selskaber.

Koncernens eksisterende datterselskaber vil via BioFund kunne tilbyde investering i det attraktive Life Science marked.

Capinordic Koncernen kan tilbyde BioFund et betydeligt deal flow samt corporate finance ekspertise i forbindelse med gennemførelse og exit af investeringer.

Selskabsmeddelelse_4_2008