Selskabsmeddelelse 4 – 2009

Resultat 2008 – Capinordic Koncernen: Aktivitetsniveau steget med 22%, men resultatet er påvirket af nedskrivninger på immaterielle aktiver samt nedskrivninger og tabsreservationer.

Capinordic Koncernen (ticker symbol: CAPI DC) har i dag offentliggjort årsrapport: Nettorente- og gebyrindtægter udgør DKK 374 mio., EBTDA DKK -159 mio. og resultat efterskat DKK -419 mio. (efter nedskrivninger på immaterielle aktiver på DKK 273 mio.).

Capinordic har fastholdt en stigning i aktivitetsniveauet og netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22% i forhold til 2007. Med stigningen dækkes 80% (73%) af Koncernens kontinuerlige omkostninger af kontinuerlige indtægter.

Indtægter fra Investment Banking og kursreguleringer (ikke-kontinuerlige indtægter) indgår ikke ved opgørelse af dette nøgletal. Koncernen har ultimo 2008 og primo 2009 gennemført en række omkostningsbesparelser og fastholder fokus på at forbedre dette nøgletal.

Se hele selskabsmeddelelse nr. 4/2009

Download årsrapporten