Selskabsmeddelelse 4 – 2010

Meddelelse fra Capinordic A/S

Til orientering for selskabets aktionærer er Capinordic A/S’ nye ledelse i gang med at foretage nærmere specifikke undersøgelser af rentabiliteten af koncernens forretningsområder og værdiansættelsen af selskabets aktiver. Det er ledelsens hensigt at sikre selskabets værdier. Undersøgelserne forventes afsluttet inden for en overskuelig fremtid.

I mellemtiden vil Capinordic A/S løbende holde markedet orienteret om, hvorledes undersøgelserne forløber.

Baseret på den foreløbige gennemgang af koncernens finansielle status er det for øjeblikket ledelsens vurdering, at koncernen indeholder værdier, der overstiger den aktuelle børskurs.

Selskabsmeddelelse 4 – 2010

Med venlig hilsen
Henrik Vad
Adm. direktør

For yderligere information kontakt venligst:
Adm. direktør Henrik Vad
+45 8816 3000,
+45 2688 8900,
info@capinordic.com