Selskabsmeddelelse 40 – 2007

Vedrørende anmeldelse af Capinordic A/S’ aktiebesiddelse i ITH Industri Invest A/S

Med henvisning til bekendtgørelse om storaktionærer af 21. marts 2007, oplyser Capinordic A/S hermed, at Capinordic A/S pr. den 25. oktober 2007, med valørdato den 30. oktober 2007 har nedbragt sin ejerandel i ITH Industri Invest A/S, og herefter ikke ejer aktier eller har stemmerettigheder i selskabet.

Afregning er sket til markedskurs, og transaktionen er sket i umiddelbar forlængelse af selskabsmeddelelse offentliggjort dags dato fra ITH Industri Invest A/S.

Selskabsmeddelelse 40 – 2007