Selskabsmeddelelse 41 – 2007

Kapitalforhøjelser registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Capinordic A/S oplyser hermed, at selskabets rettede emissioner, der gennemføres som led i erhvervelsen af Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S og Dansk O.T.C Fondsmæglerselskab A/S er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 24. oktober 2007.

Kapitalforhøjelserne svarer til en nominel udvidelse af aktiekapitalen på DKK 3.432.594 svarende til 6.865.188 stk. aktier à nominelt DKK 0,50.

For yderligere information om apportemissionerne henvises til Selskabets meddelelser af 22. marts, 25. juni, 11. oktober samt 12. oktober 2007.

Selskabets aktiekapital udgør herefter nominelt DKK 59.445.130 svarende til 118.890.260 stk. aktier à nominelt DKK 0,50. Aktierne søges optaget til notering på OMX Den Nordisk Børs København så hurtigt som muligt.

Selskabsmeddelelse 41 – 2007

Med venlig hilsen
Lasse Lindblad
Administerende direktør