Selskabsmeddelelse 5 – 2008

Resultater 2007 – Capinordic Koncernen

Netto rente og gebyrindtægter udgør DKK 298 mio, EBTDA DKK 155 mio. og Årets resultat DKK 80,2 mio.

Capinordic Koncernen (ticker symbol: CAPI DC) har i dag offentliggjort et resultat før af- og nedskrivninger samt skat (EBTDA) på DKK 155 mio., hvilket er en rekord og overstiger Koncernens meddelte forventninger i niveauet DKK 150 mio. Resultatet repræsenterer en stigning på 107% sammenlignet med et EBTDA i 2006 på DKK 75 mio.

For regnskabsåret 2007 har Capinordic Koncernen offentliggjort et rekordresultat for året på DKK 80,2 mio. hvilket svarer til den stigning på 71% sammenlignet med Årets resultat i 2006 på DKK 46,9 mio. Resultat per aktie i 2007 udgør DKK 0,77, hvilket svarer til resultatet per aktie i 2006. I 4. kvartal udgør resultatet DKK 21 mio.

Egenkapitalen udgør DKK 2.304 mio, (DKK 19,38 per aktie), hvilket svarer til en stigning på 64% sammenlignet med egenkapitalen i 2006 på DKK 1.400 mio., (DKK 15,63 per aktie). Koncernen har ikke nogen eksponering til subprime markedet eller relaterede produkter og Koncernens kreditrisiko er lav. Koncernen har derudover en komfortabel likviditetssituation.

Koncernen har i 2007 konsolideret de selskaber, der erhvervedes i 2006 og gennemført en række nye akkvisitioner. Akkvisitionerne har styrket Koncernens aktiviteter indenfor Kapitalforvaltning og Bank, og Koncernens fokus er derfor nu på den organiske vækst.

Koncernens muligheder for fortsat vækst i 2008 er gode. Capinordic Koncernen forventer for 2008 en stigning i netto rente- og gebyrindtægter på ca. 35% til niveauet DKK 410 mio. og en stigning i EBTDA på ca. 15%, svarende til niveauet DKK 175 mio. Selskabets ledelse fokuserer på i 2012 at realisere en forrentning af egenkapitalen på ca. 15%.

Højdepunkter – 2007

  • Rekordresultater i forhold til Netto rente- og gebyrindtægter, EBTDA og årets resultat.
  • Koncernen har i 2007 foretaget fem akkvisitioner til en samlet købesum på DKK 788 mio. Akkvisitionerne er i overensstemmelse med Koncernens målsætning, primært egenkapitalfinansieret, i form af udvidelse af aktiekapitalen. Akkvisitionerne har styrket koncernens position i både Danmark og Sverige.
  • Geografisk fordeling; Netto rente og gebyrindtægter udgjorde i 2007 for Koncernens danske aktiviteter DKK 240 mio. og EBTDA udgjorde DKK 160 mio. For Koncernens svenske aktiviteter udgjorde Netto rente og gebyrindtægter DKK 58 mio. og EBTDA DKK 9 mio.

Administrerende direktør Lasse Lindblad udtaler:

“Efter en række strategiske opkøb i 2005-2007 skal Capinordic Koncernen nu synliggøre investeringernes potentiale – og skabe en tilfredsstillende forrentning af egenkapitalen. Fokus er nu på at styrke det fundament, der skal skabe vores organiske vækst og understøtte udnyttelse af positive synergier.

Koncernen har et stort potentiale for merindtjening alene inden for Koncernens svenske aktiviteter. Capinordic Koncernen har i dag mere end 200.000 kundeaftaler og har en meget tilfredsstillende tilgang hver måned – i 2008-2009 er fokus på at realisere potentialet for øget indtjening.”

For yderligere information kontakt venligst:

Lasse Lindblad
Administrerende direktør
+45 8816 3000
+45 4094 0708
info@capinordic.com

Selskabsmeddelelse_5_2008