Selskabsmeddelelse 6 – 2008

Dagsorden for ordinær generalforsamling i Capinordic A/S

Torsdag, den 17. april 2008 kl. 14.00 på Bojesen A/S, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V.

1. Præsentation af dirigent
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2007 til godkendelse, herunder meddelelse af decharge til selskabets ledelse
3. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab
4. Forslag fra bestyrelsen
a. Bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen
b. Bemyndigelse til at udstede tegningsoptioner
c. Bemyndigelse til at tilbagekøbe egne aktier
d. Bemyndigelse til at foretage udlodning af a conto udbytte
e. Ændring af § 11 afsnit 2 i selskabets vedtægter om indkaldelse til generalforsamling via landsdækkende dagblad
5. Vedtagelse af overordnede retningslinjer for ledelsens incitamentsprogrammer
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Selskabsmeddelelse_6_2008