Selskabsmeddelelse 6 – 2009

Dagsorden og forløb af Capinordic A/S’ (CVR-nr.: 13 25 53 42) ordinære generalforsamling

1. Præsentation af dirigent
Advokat Klaus H. Lindblad blev valgt som dirigent.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2008 til godkendelse
Selskabets årsrapport for 2008 blev godkendt.

3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse
Der blev meddelt decharge til selskabets ledelse.

4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab
Bestyrelsens forslag indeholdt i selskabets årsrapport blev godkendt.

5. Forslag fra bestyrelsen:

a. Fornyelse af bemyndigelse til at træffe beslutning om
uddeling af ekstraordinært udbytte frem til aflæggelse af næste årsrapport.

b. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.

c. Valg af I-NVESTOR DANMARK A/S som aktiebogfører.

Bestyrelsens forslag blev godkendt

6. Valg af bestyrelse
Lars Öijer udtrådte af selskabets bestyrelse.

Bestyrelsens forslag om genvalg af:
Claus Ørskov
Ole Vagner
Frédéric de Mevius
og nyvalg af
Lennart Andersson
Daniel Grossmann

blev fulgt, og bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Claus Ørskov som formand.

7. Valg af revisor
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

8. Eventuelt
Der forelå intet til behandling under dette punkt.

Selskabsmeddelelse 6 – 2009