Selskabsmeddelelse 8 – 2010

Værdiansættelse af aktiver og forpligtelser samt ændrede resultatforventninger for 2009

Selskabets nuværende ledelse har sammen med eksterne rådgivere gennemgået koncernen og værdiansættelsen af selskabets aktiver og forpligtelser. Det skal understreges, at gennemgangen af tidsmæssige årsager er en foreløbig vurdering, som er behæftet med stor usikkerhed.

Resultatforventninger for Capinordic A/S for 2009
Blandt andet på baggrund af de foreløbige undersøgelser er det ledelsens forventning, at resultatet for 2009 vil blive påvirket negativt med i størrelsesordenen DKK 275 – 325 mio., og således at resultat før skat i forhold til tidligere udmeldinger for 2009 vil være et underskud i niveau DKK 1.100 – 1.200 mio. (inklusiv kursregulering og nedskrivninger af udlån og immaterielle aktiver). Resultatet vil fortsat kunne blive påvirket af de igangværende undersøgelser og tvister i koncernen.

Selskabsmeddelelse 8 – 2010

Med venlig hilsen
Henrik Vad
Adm. direktør

For yderligere information kontakt venligst:
Adm. direktør Henrik Vad
+45 8816 3000,
+45 2688 8900,
info@capinordic.com