Selskabsmeddelelse 9 – 2008

Delårsrapport 1. kvartal 2008

Positiv udvikling i kundetilgang i marked med negativ trend.

Januar-marts 2008

 • Netto rente og gebyrindtægter udgør DKK 46 (40) mio.
 • EBTDA (resultat før af- og nedskrivninger samt skat) udgør DKK -10 (36) mio.
 • Resultat efter skat udgør DKK -31 (20) mio.
 • Aktiver i alt udgør DKK 3.356 (2.212) mio.
 • Egenkapital i alt udgør DKK 2.254 (1.549) mio.
 • Capinordic fastholder resultatforventningerne for 2008.

Begivenheder i 1. kvartal 2008

 • Stigningen i netto rente- og gebyrindtægter på 16% i forhold til 1. kvartal 2007 kan henføres til en markant stigning i Koncernens kontinuerlige indtægter.
 • Koncernens netto rente- og gebyrindtægter for 1. kvartal 2008 er påvirket af en forskydning i indtægter fra Investment Banking. Den aktuelle udvikling på de finansielle markeder medfører særligt en øget kompleksitet i forhold til struktureringen af Corporate Finance transaktioner. Capinordic forventer derfor at afslutte en række væsentlige transaktioner i 2. og 3. kvartal.
 • EBTDA er påvirket af negative kursreguleringer på handelsbeholdningen grundet et globalt faldende aktiemarked.
 • Ophøret af tidligere direktør Steen Brydes ansættelsesforhold har medført en ekstraordinær nedskrivning på Koncernens goodwill på DKK 12 mio. Nedskrivningen relateres specifikt til datterselskabet CSV Invest ApS, der blev erhvervet i forbindelse med Steen Brydes indtræden i direktionen. Der vil ikke komme yderligere nedskrivninger på goodwill som følge af ophøret af Steen Brydes ansættelsesforhold.
 • De svenske aktiviteter, har udviklet sig meget positivt. Udvikilngen afspejles både i kundetilgang og succesfulde produktlanceringer. Den positive udvikling er et resultat af Koncernens vækststrategi og understøtter i høj grad Koncernens fremtidige indtjeningsgrundlag.
 • Capinordic har fastholdt en høj kundetilgang med ca. 5.500 aftaler brutto per måned, og har herigennem øget Koncernens forvaltede kapital, der ved udgangen af 1. kvartal 2008 udgjorde DKK 20,3 mia. – det på trods af den negative udvikling på de finansielle markeder.
 • Afkastet på den forvaltede kapital har, sammenlignet med relevante markedsindeks, været tilfredsstillende.
 • Capinordic har i Sverige lanceret Nordic Brokers Association, et service selskab, der letter forsikringsmæglerens arbejde, øger loyaliteten og styrker salget. Capinordic ejer 51% af selskabet og forsikringsmæglerne 49% – lanceringen har været tilfredsstillende – 234 forsikringsmæglere var tilmeldt fra start, hvilket gør Nordic Brokers Association 40-50% større end de nærmeste konkurrenter ift. antallet af tilknyttede forsikringsmæglere.
 • Erhvervelsen af BioFund Management Oy var endelig per 27. februar 2008. Capinordic blev hermed en af Nordens førende inden for investering og udbud af Life Science produkter.

Begivenheder efter 1. kvartal 2008

 • Capinordic A/S har den 17. april 2008 afholdt generalforsamling. På generalforsamlingen blev Frédéric de Mevius indvalgt i selskabets bestyrelse.

Kommentar fra administrerende direktør Lasse Lindblad:

”Capinordic har fastholdt en tilfredsstillende tilgang af kunder og kapital under forvaltning i et marked præget af negative trends. Vores succesfulde produktlanceringer viser markedets tillid til Capinordic, og den stærke loyalitet blandt vores kunder og distributører.

Vi har en stigning i vores kontinuerlige indtægter og forventer samtidig at afslutte en række væsentlige Corporate Finance opgaver i 2. og 3. kvartal. Jeg glæder mig over, at Capinordic tilpasser sig udfordringerne på de finansielle markeder så godt – vores idegrundlag er jo netop at imødekomme den finansielle forbrugers foranderlige efterspørgsel.”

Selskabsmeddelelse 9 – 2008 – Q1

For yderligere information kontakt venligst:
Lasse Lindblad
Administrerende direktør
+45 8816 3000
+45 4094 0708
info@capinordic.com