Selskabsmeddelelse 9 – 2010

Frist for opfyldelse af solvensbehov i Capinordic Bank A/S

I brev af den 30. januar 2010 meddelte Finanstilsynet en frist for Capinordic A/S’ datterselskab, Capinordic Bank A/S til den 3. februar 2010 for på ny at opfylde solvenskravet.

Vi har herefter været i en længere dialog med Finanstilsynet med henblik på at opnå en fristforlængelse, således at Capinordic Bank A/S inden for en rimelig tidsfrist kunne få gennemført initiativer og dermed opfylde solvensbehovet.

Som led i disse drøftelser har bestyrelsen i Capinordic A/S besluttet at stille en tabsgaranti maksimeret til DKK 75 mio. over for kunder i Capinordic Bank A/S’ svenske filial, hvis indskud måtte overstige SEK 500.000, og som følgelig ikke vil være dækket af svensk eller dansk indskydergaranti. Finanstilsynet har stillet som vilkår, at Capinordic A/S’ forpligtelser i henhold til garantien skal afdækkes senest den 8. februar 2010 kl. 12.00.

Det vurderes dog, at den reelle tabsrisiko ved tabsgarantien vil være markant lavere end det maksimerede beløb.

Capinordic Bank A/S har i øvrigt igangsat initiativer, der såfremt de lykkes, vil betyde, at banken igen kan opfylde solvensbehovet.

Finanstilsynet har på baggrund af ovenstående meddelt frist til Capinordic Bank A/S’ opfyldelse af solvensbehovet til 10. februar 2010 kl. 12.00.

Selskabsmeddelelse 9 – 2010

Med venlig hilsen
Henrik Vad
Adm. direktør

For yderligere information kontakt venligst:
Adm. direktør Henrik Vad
+45 8816 3000,
+45 2688 8900,
info@capinordic.com