Storaktionærmeddelelse

Meddelelse om ejerskab med henvisning til §21 i bekendtgørelse om storaktionærer

DKA Consult ApS har med henvisning til §21 i bekendtgørelse om storaktionærer dags dato meddelt Capinordic A/S følgende:

Med henvisning til bekendtgørelse om storaktionærer af 21. marts 2007, oplyser DKA Consult ApS m.fl., at DKA Finans ApS, et 100% ejet datterselskab i DKA Gruppen, den 10. juli 2007 med valørdato den 13. juli 2007 har erhvervet 1.000.000 stk. aktier i Capinordic A/S.

DKA Consult ApS m.fl. ejer herefter 6.611.787 stk. aktier svarende til 6,73% af aktiekapitalen samt 6,73% af stemmerne i selskabet.

Storaktionærmeddelelse