Storaktionærmeddelelse

Storaktionærmeddelelse vedrørende anmeldelse af Synerco ApS' aktiebesiddelse i Capinordic A/S

Synerco ApS meddeler med henvisning til bekendtgørelse om storaktionærer af 21. marts 2007 §21, at selskabet ejer 6.452.723 stk. aktier i Capinordic A/S svarende til 6,56% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Capinordic A/S.

Storaktionærmeddelelse