Storaktionærmeddelelse

Vedrørende anmeldelse af aktiebesiddelse i Diba Bank A/S

Med henvisning til bekendtgørelse om storaktionærer af 21. marts 2007, oplyser Capinordic A/S hermed, at Aktie- og Valutainvest ApS (CVR-NR: 29917116) et 100% ejet datterselskab til Capinordic A/S med handelsdato den 12. november 2007 og valørdato den 15. november 2007 har reduceret selskabets ejerandel i Diba Bank A/S. Aktie- og Valutainvest ApS ejer herefter 36.600 stk. aktier svarende til 1,1 % af stemmerettighederne og aktiekapitalen i Diba Bank A/S.

Storaktionærmeddelelse 12-11-2007