Storaktionærmeddelelse

Vedrørende anmeldelse af aktiebesiddelse i Hvidbjerg Bank

Med henvisning til bekendtgørelse om storaktionærer af 21. marts 2007, oplyser Capinordic A/S hermed, at Aktie- og Valutainvest ApS (CVR-NR: 29917116) et 100% ejet datterselskab til Capinordic A/S med handelsdato den 12. november 2007 og valørdato den 15. november 2007 har afhændet selskabets ejerandel i Hvidbjerg Bank, Aktieselskab. Aktie- og Valutainvest ApS har herefter ingen aktier og stemmerettigheder i Hvidbjerg Bank, Aktieselskab.

Storaktionærrmeddelelse 12 11 2007 2