Storaktionærmeddelelse

Vedrørende anmeldelse af aktiebesiddelse i Aktieselskabet Lollands Bank

Med henvisning til bekendtgørelse om storaktionærer af 21. marts 2007, oplyser Capinordic A/S hermed, at Aktie- og Valutainvest ApS (CVR-NR: 29917116) et 100% ejet datterselskab til Capinordic A/S med handelsdato den 26. oktober 2007 og valørdato den 31. oktober 2007 har afhændet selskabets ejerandel i Aktieselskabet Lollands Bank. Aktie- og Valutainvest ApS har herefter ingen aktier og stemmerettigheder i Aktieselskabet Lollands Bank.

Storaktionærmeddelelse