Storaktionærmeddelelse

Storaktionærmeddelelse i henhold til § 29 i Lov om værdipapirhandel m.v.

Under henvisning til § 29 i Lov om værdipapirhandel m.v. og bekendgørelse nr. 274/2007 om storaktionærer skal det herved oplyses, at Keops A/S’ beholdning af aktier i Capinordic A/S, ISIN DK0010212570, efter frasalg d.d. af 4.000.000 aktier á nominelt DKK 0,50, er reduceret til 14.794.018 aktier svarende til 13,21% af aktiekapitalen.

Storaktionærmeddelelse