Delårsrapport – 3. kvartal 2007

Capinordic A/S har offentliggjort delårsrapport for 3. kvartal 2007

Delårsrapporten er ikke revideret.

For 3. kvartal 2007 kan Capinordic A/S berette:

 • At Koncernen har realiseret sine forventninger til perioden.
 • At Koncernen fastholder forventningen om at realisere et resultat før af- og nedskrivninger samt skat i niveauet DKK 150 mio.
 • At Koncernens resultat før af- og nedskrivninger samt skat til og med 3. kvartal 2007 udgør DKK 101 mio. og resultatet efter skat udgør DKK 59 mio.
 • At Koncernens resultat før af- og nedskrivninger samt skat for 3. kvartal 2007 udgør DKK 45 mio. og resultatet efter skat udgør DKK 23 mio.
 • At erhvervelsen af Nordisk Fondservice AB er endelig pr. 7. august 2007. Nordisk Fondservice AB indgår i konsolideringen fra denne dato. Købesummen udgjorde DKK 276 mio.
 • At fusionen mellem Capinordic Bank A/S og Proviso Fondsmæglerselskab A/S er endelig pr. 28. august 2007. Med fusionen styrkes forretningsområdet Private Banking.
 • At Keops A/S som led i et struktureret salg har nedbragt sin ejerandel i Capinordic A/S. Keops A/S ejer pr. 20. november 2007 i alt 12,44% af aktiekapitalen.
 • At erhvervelsen af Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S er endelig pr. 11. oktober 2007, og indgår i konsolideringen fra denne dato. Købesummen udgjorde DKK 138 mio.
 • At erhvervelsen af Dansk O.T.C Fondsmæglerselskab A/S er endelig pr. 12. oktober 2007, og indgår i konsolideringen fra denne dato. Købesummen udgjorde DKK 95 mio.
 • At Capinordic A/S den 25. oktober 2007 som led i koncernens corporate finance aktiviteter har afhændet sin aktiepost i ITH Industri Invest A/S.
 • At der den 12. november 2007 er indgået betinget aftale om erhvervelsen af BioFund Management OY. Købesummen er fastsat til DKK 67 mio. Erhvervelsen forventes at være endelig inden den 21. december 2007.
 • At bestyrelsen den 20. november 2007 har vedtaget at gennemføre et tegningsoptionsprogram.

Kommentar fra administrerende direktør Lasse Lindblad:

”Capinordic Koncernen fokuserer på højmarginale forretningsområder og rentable kundesegmenter. Vi har de seneste to år gennemført en række strategiske akkvisitioner. Nu er fokus på at styrke det fundament, der skal skabe vores organiske vækst. Samtidig hermed har vi i 3. kvartal afsluttet en række omfangsrige corporate finance opgaver.
Alene i tredje kvartal 2007 har vi tjent DKK 45 mio. og vi har en stærk pipeline for 4. kvartal 2007. Capinordic har historisk set også haft en god indtjening i årets 4. kvartal.”

Delårsrapport 3. kvartal 2007