Fondsbørsmeddelelse 14 – 2010

Delårsrapport for 1. januar – 31. marts 2006 for Capinordic A/S.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar – 31. marts 2006 for Capinordic A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de krav, som lov om finansiel virksomhed og tilhørende regnskabsbekendtgørelse for kreditinstitutter samt Københavns Fondsbørs stiller til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Endvidere er delårsrapporten aflagt i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS).

Fondsbørsmeddelelse 14 – 2010